Informacje

Po więcej informacji przejdź na stronę
nefrologia.info.pl

16-18 czerwca 2016 roku w Łodzi odbędzie się 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Miejsce obrad:

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251,
92-213 Łódź

Organizatorzy:

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 44 00, faks 42 201 44 01

Komitet naukowy

  • Prof. n. med. Michał Nowicki – Przewodniczący Komitetu Naukowego
  • Prof. n. med. Magdalena Durlik – Przewodniczący Komitetu Naukowego
  • Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska – Sekretarz Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. Jerzy Chudek
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Jan Duława
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Zbigniew Hruby
Prof. Marian Klinger
Prof. Andrzej Książek
Dr hab. Mariusz Kusztal
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Jacek Manitius
Prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Prof. Dariusz Moczulski
Prof. Beata Naumnik
Prof. Stanisław Niemczyk
Prof. Andrzej Oko
Prof. Leszek Pączek
Prof. Bolesław Rutkowski
Prof. Andrzej Rydzewski
Prof. Jacek Rysz
Prof. Tomasz Stompór
Prof. Władysław Sułowicz
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Wojciech Załuska
Prof. Ewa Żukowska-Szczechowska

 

PTN